INSTALLATION

VAR KÖPER MAN OPRANIC PRODUKTER?

I Sverige hittar du de flesta av våra återförsäljare på vår hemsida under återförsäljare.
Opranic produkter säljs genom grossister, butiker och e-återförsäljare. I varje land är vårt mål att ha en distributör som distribuerar produkterna lokalt till återförsäljare och grossister. Därför listar vi inte återförsäljarens butiker på opranic.com. Du hittar varje distributör under vår distributionsavdelning och går till deras hemsida för en uppdaterad återförsäljarlista.

Från och med hösten 2017 kommer vi sälja våra produkter direkt på vår webbshop https://www.shop.opranic.com.

KAN JAG MONTERA PÅ EN TRÄVÄGG?

Ja, så länge du följer de säkerhetsavstånd som nämns i bruksanvisningen som medföljer värmaren. Den finns även på vår mediebank.

HUR LÅNG ÄR STRÖMKABELEN?

Kabellängden är 2,0 meter (vissa modeller som produceras före maj 2017 kan vara 1,6 meter långa) med en europeisk kontakt (typ F).

VAD MEDFÖLJER PRODUKTEN?

Vid köp innehåller kartongen

  • värmare
  • manual
  • skruvar
  • 4st  monteringsfästen
  • 1st fjärrkontroll för ”R” -versionerna.

Om du saknar några föremål i din lådan, vänligen kontakta oss så skickar vi ut den saknade delen direkt.

VAD ÄR REKOMMENDERAD INSTALLATIONSHÖJD?

För vägg- eller takmontering måste avståndet till golvet vara minst 1,8 meter enligt CE-föreskrifterna. En rekommenderad installationshöjd, för exempelvis en terrass är 1,8-2,5 meter för effekter upp till 3000W. VEGA-serien kräver högre installationshöjder från 4 meter och högre.

KAN MAN ANVÄNDA EN SKARVSLADD?

Undvik användning av förlängningssladd eftersom förlängningssladden kan överhettas och orsaka brandrisk. Om du behöver använda en förlängningssladd ska dock ledningen vara minst 2 mm (14 AWG) och godkänd för 16A.

ANVÄNDNING

 

KAN JAG ANVÄNDA SAMMA FJÄRRKONTROLL TILL FLER INFRAVÄRMARE?
Ja, fjärrkontrollen är densamma för alla Opranic fjärrstyrda infravärmare. Om du köper två värmare, kan du använda samma fjärrkontroll för båda produkterna. Peka bara fjärrkontrollen mot värmaren (max avstånd 8-10 meter) och välj önskad effekt.

Av säkerhetsskäl, vid ett strömavbrott så slår inte infravärmaren på automatiskt förrän du slår på produkten med fjärrkontrollen eller på knapparna under displayen på högra sidan av infravärmaren.

KAN JAG JUSTERA EFFEKTEN PÅ DE TERMOSTATSTYRDA MODELLERNA?
Nej, de termostatstyrda modellerna har inte effektnivåer. Termostatmodllerna har en temperatursensor inuti värmaren som slår på och av beroende på chassits temperatur. Du kan ställa in termostaten så att den stängs av / på flera gånger i timmen eller har vrid termoststen till MAX för kontinuerlig drift.
PÅVERKAS OPRANIC INFRAVÄRME AV VINDEN?

Teoretiskt kommer du alltid att ha samma nivå av strålningsvärme på din hud oberoende av omgivande temperatur. Kylningseffekten på grund av låga temperaturer och luftrörelser kyler emellertid huden och behöver kompenseras genom tillföra mer energi (värme).
Opranic värmare konverterar 96% av energin till strålningsvärme, därav är Opranic infravärmare är mycket effektiva, också på grund av den unika stråltekniken som har en mycket hög absorptionsnivå för mänsklig hud.
För ett isolerat rum inomhus är en 2300W värmeeffekt tillräckligt för att värma 23 kvadratmeter. Men i en utomhusmiljö där du inte har någon isolering och energin konsumeras av de konstanta luftrörelserna, täcker en 2300W värmare ungefär ett 13 kvadratmeter stort område. Ökar vindstyrkan eller omgivande temperatur sjunker, minskar värmeområdet.
Det finns även andra faktirer som kan påverka en strålnings infravärmares värmeområde såsom luftfuktighet och lufttryck.
Vänligen se våra värmeområdes bilder och guider i sidofältet till höger kan hjälpa er.

Om du behöver ytterligare hjälp, var god kontakta oss!

FINNS DET STATIV SOM TILLBEHÖR?

Vi har stativ för vår ECO serie.

SUPPORT OCH GARANTI

 

MIN FJÄRRSTYRDA INFRAVÄRMARE FUNGERAR INTE - "R" Modeller

Om din fjärrstyrda infravärmare inte responderar varken med fjärrkontrollen eller på knapparna direkt på infravärmaren kan elektroniken behövas återställas. Återställning utförs bäst med hjälp av två personer.

Följ anvisningarna noggrant;

  1. Dra ut kontakten från eluttaget
  2. Tryck och håll båda två knapparna på värmaren intryckt (fortsätt hålla dem intryckta under steg 2-4)
  3. Sätt i strömmen till vägguttaget
  4. Efter ca: 5 sekunder hörs ett ljud ”pip”
  5. Släpp sedan knapparna

Du har nu gjort en återställning, och förhoppningsvis fungerar din värmare igen.
Om inte, kontakta oss och vi hjälper dig.

ÄR OPRANIC INFRAVÄRMARE VÄDERBESTÄNDIGA, KAN DE ROSTA?

Rost angrepp och andra korritions benägenheter

Alla våra infravärmare korritions skyddade och byggda till största del av aluminium

Starkt direktsol, snö och andra väderförhållanden påverkar alla material i en negativt. Därav för att rekomenderar vi att att skydda produkten när den inte ska använadas under länge perioder.

Chassit är tillverkad av aluminium och tar ej skada i en utomhus miljö varken under vinter eller sommar.

Det främre gallret är av kromat stål och kan teoretiskt ha tendenser att reagera på ett utomhusklimat. Upplever någon rostangrepp frontgallret är det möjligt att byta ut gallret. Vänligen kontakta oss och vi hjälper dig med ett nytt galler.

Sidokåporna tillverkas av en speciell glasfiberplast som har en mycket hög beständighet. Men om du av misstag har tappat upp värmaren och plasten är trasig, kontakta oss bara och vi kan hjälpa dig med en ny sidokåpa.

VAD ÄR DET FÖR GARANTITID?

Standard garanti är lägst 2år om inget annat angivits.

BEHOV AV SUPPORT?

10 + 6 =